Σάββατο, 2 Οκτωβρίου 2010

Έργασίες αναδασμού αγροκτήματος Γέρμα.

Άρχισαν περί τα μέσα Σεπτεμβρίου 2010 και συνεχίζονται έως τώρα, αρχές Οκτωβρίου, οι εργασίες ισοπέδωσης της έκτασης του αναδασμού στις περιοχές "Αμπέλια", "Πατωσιά" και "Χάβος" του Γέρμα.