Σάββατο, 8 Μαΐου 2010

Ανακατασκευή οδού

Στις αρχές Μαΐου 2010 ανακατασκευάστηκε ο μικρός σε μήκος και πλάτος αστικός  δρόμος, που αρχίζει απ' την πλατεία του Γέρμα και καταλήγει στη θέση Όχτος.

Η λίμνη του Γέρμα

Η τεχνητή λίμνη στην περιοχή Γιάζια του Γέρμα, χωρητικότητος 600.000 κ.μ. νερού. Η φωτογραφία ελήφθη απ' τον Γερμανιώτη Αλέξη Φ. Αλεξίου.

Το χωριό Γέρμας Καστοριάς

Το χωριό Γέρμας βρίσκεται στο Νομό Καστοριάς κι έχει περί τους 600 κατοίκους. Οι Γερμανιώτες είναι γηγενείς Μακεδόνες. Διακρίνονται για τη θεοσέβεια, τον πατριωτισμό και την ευγένεια του χαρακτήρα τους.