Σάββατο, 8 Μαΐου 2010

Η λίμνη του Γέρμα

Η τεχνητή λίμνη στην περιοχή Γιάζια του Γέρμα, χωρητικότητος 600.000 κ.μ. νερού. Η φωτογραφία ελήφθη απ' τον Γερμανιώτη Αλέξη Φ. Αλεξίου.