Σάββατο, 8 Μαΐου 2010

Το χωριό Γέρμας Καστοριάς

Το χωριό Γέρμας βρίσκεται στο Νομό Καστοριάς κι έχει περί τους 600 κατοίκους. Οι Γερμανιώτες είναι γηγενείς Μακεδόνες. Διακρίνονται για τη θεοσέβεια, τον πατριωτισμό και την ευγένεια του χαρακτήρα τους.