Σάββατο, 8 Μαΐου 2010

Ανακατασκευή οδού

Στις αρχές Μαΐου 2010 ανακατασκευάστηκε ο μικρός σε μήκος και πλάτος αστικός  δρόμος, που αρχίζει απ' την πλατεία του Γέρμα και καταλήγει στη θέση Όχτος.