Σάββατο, 6 Νοεμβρίου 2010

Δίκτυο οπτικών ινών στον Γέρμα

Κατά το πρώτο 15νθήμερο του Νοεμβρίου 2010, έγινε, από ειδικευμένο συνεργείο τεχνιτών, η τοποθέτηση τηλεφωνικού δικτύου οπτικών ινών στον Γέρμα, για γρήγορο Ίντερνετ κ.λ.π.. Συγκεκριμένα, ενώθηκε αναλόγως ο Γέρμας με το Βογατσικό και την υπόλοιπη Ελλάδα.