Κυριακή, 11 Αυγούστου 2013

Η Κοίμησις της Θεοτόκου (Τροπάριο 5ου – 7ου αιώνος). Ναός και εικόνες της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στον Γέρμα.

Η Κοίμησις της Θεοτόκου, στον Γέρμα.
"Συμπαθητική" εικόνα του 17ου αιώνα.
Αυτόμελο. Ήχος α΄. 15 Αυγούστου.
Ω ! του παραδόξου θαύματος !
Η πηγή της ζωής εν μνημείω τίθεται
και κλίμαξ προς ουρανόν ο τάφος γίνεται.
Ευφραίνου Γεθσημανή, της Θεοτόκου το άγιον τέμενος.
Βοήσωμεν οι πιστοί, τον Γαβριήλ κεκτημένοι ταξίαρχον.
Κεχαριτωμένη, Χαίρε, μετά σου ο Κύριος,
ο παρέχων τω κόσμω, διά σου το μέγα έλεος.

Απόδοση στη Νεοελληνική.
Ω ! ένα παράδοξο θαύμα !
Η πηγή της ζωής (: η Παναγία) να τοποθετείται μέσα σε μνήμα
και να γίνεται ο τάφος (της) σκάλα προς τον ουρανό.
Να ευφραίνεσαι Γεθσημανή, που είσαι το άγιο τέμενος της Θεοτόκου.
Ας αναφωνήσουμε οι πιστοί, που έχουμε ταξίαρχο τον αρχάγγελο Γαβριήλ.
Χαίρε, Κεχαριτωμένη (Παναγία) που μαζί σου είναι ο Κύριος,
ο οποίος παρέχει στον κόσμο, με τη μεσιτεία σου, το μέγα έλεος.
(Γ.Τ.Α.)

 
Η Κοίμησις της Θεοτόκου. 
Ανάγλυφη παράσταση
 σε αργυρό εξαπτέρυγο του Γέρμα. 17ος αιών.
"Βρίσκεστε στον κόρφο της Παναγιάς".
Ρήση του αγίου Κοσμά του Αιτωλού (+ 1779)
προς τους τότε κατοίκους του Γέρμα.

Η Παναγία η Οδηγήτρια, έτ. 1775.
Η εφέστια εικόνα, το παλλάδιο του Γέρμα.

Ο ιερός ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου
στην περιοχή Κεράσοβο του Γέρμα. Αρχές 20ου αιώνα.

Η εικόνα Κοιμήσεως της Θεοτόκου
στο ναό τής Παναγίας, Γέρμα. Έτ. 1916.