Τετάρτη, 3 Αυγούστου 2011

Ο δρόμος Γέρμα – Κορησού. Άμεση ανάγκη συντήρησής του.

Τα κλαδιά του δέντρου
εκτείνονται πάνω απ' το μισό οδόστρωμα
   Ο δρόμος με το απαράμιλλο φυσικό κάλλος, που ενώνει τα γειτονικά χωριά Γέρμα και Κορησό Καστοριάς, έχει μήκος 9 χιλιόμετρα. Ο δρόμος αυτός ασφαλτοστρώθηκε πριν 20 χρόνια περίπου (αρχές της δεκαετίας 1990). Από τότε, δυστυχώς, δεν συντηρήθηκε ποτέ, και γι’ αυτό παρουσιάζει σήμερα τα εξής προβλήματα:
   1) Όλοι οι παράπλευροι αύλακές του (χαντάκια απορροής των υδάτων της βροχής) έχουν γεμίσει προ πολλού με χώματα κατολισθήσεων κι έχουν καλυφθεί από θάμνους και μεγάλα δέντρα (!), που καταλαμβάνουν με τα κλαδιά τους το μισό οδόστρωμα.

Πολλά χώματα στο οδόστρωμα

   2) Το υπέδαφος του οδοστρώματός του έχει υποχωρήσει σε μερικά σημεία, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν στον εκεί ασφαλτοτάπητα μεγάλες κι επικίνδυνες ρωγμές.
   3) Σε κανένα σημείο του δρόμου δεν υπάρχουν πινακίδες με τις απαραίτητες οδικές σημάνσεις (επικίνδυνες στροφές, απότομες κλίσεις εδάφους κ.λ.π.).
   4) Δεν έχουν τοποθετηθεί μεταλλικά στηθαία στα κράσπεδα του δρόμου που γειτνιάζουν με βαθιές χαράδρες.
   Όλα τα προαναφερόμενα προβλήματα του θεματικού δρόμου είναι πολύ σημαντικά και γι’ αυτό είναι επιτακτική ανάγκη, οι αρμόδιοι και υπεύθυνοι τοπικοί αξιωματούχοι (Αντιπεριφερειάρχης Καστοριάς, Δήμαρχος Ορεστίδος κ. ά.) να κινηθούν άμεσα και να τ’ αντιμετωπίσουν ριζικά.
Οι θάμνοι των αυλακιών
καλύπτουν το μισό πλάτος του δρόμου
 
Μεγάλες ρωγμές στο δρόμο
Πολύ βαθιά κι επικίνδυνη ρωγμή