Σάββατο, 13 Δεκεμβρίου 2014

Η 20ετία (!) της εφημερίδας “Ο Γέρμας” (1/1/1995 - 31/12/2014)

Η 1η σελίδα του 1ου φύλλου
της εφημερίδας "Ο Γέρμας".
Ιανουάριος - Μάρτιος 1995.
    Με την έκδοση, κατά τον Δεκέμβριο του ε.έ. 2014, του 80ου φύλλου της εφημερίδας "Ο Γέρμας" συμπληρώθηκαν είκοσι χρόνια από την έναρξη της κυκλοφορίας της. Κατ’ αυτό το χρονικό διάστημα, η εν λόγω εφημερίδα του Συλλόγου Γερμανιωτών "Η Πρόοδος", χάρις στο ζήλο των συντακτών της ύλης της, στους κόπους των μελών των εκάστοτε Διοικητικών Συμβουλίων του υπόψη συλλόγου, και στις χρηματικές εισφορές πολλών Γερμανιωτών εκπλήρωσε μ’ επιτυχία και στο ακέραιο το σκοπό της έκδοσής της.
Συγκεκριμένα:
α) Έφερε σε επαφή τους κατοίκους του Γέρμα με τους Γερμανιώτες που εργάζονται και προοδεύουν εντός και εκτός της Ελλάδος.
β) Γνωστοποίησε στους ομογενείς μας όλα τα νέα (συμβάντα) του χωριού, ευχάριστα και δυσάρεστα, γάμους, βαπτίσεις κ.λ.π.
γ) Παρουσίασε στις Διοικητικές αρχές του Νομού Καστοριάς και στο ευρύτερο κοινό τα διάφορα προβλήματα του Γέρμα και απαίτησε να γίνουν αντίστοιχα έργα για να εξαλειφθούν αυτά (τα προβλήματα).
δ) Γνώρισε στους απανταχού ευρισκόμενους Γερμανιώτες και στους φίλους τους την πολύχρονη κι ένδοξη ιστορία του χωριού και τα έθιμα και τις παραδόσεις των κατοίκων του.
ε) Ενίσχυσε το εθνικό και θρησκευτικό φρόνημα, καθώς και την περηφάνια των Γερμανιωτών για τη γενέτειρα και την καταγωγή τους.
στ) Τέλος, αυτό που είναι και το σημαντικότερο, συνέβαλε τα μέγιστα στην περαιτέρω σύσφιγξη των αδελφικών σχέσεων που ανέκαθεν διατηρούν μεταξύ τους οι Γερμανιώτες και σίγουρα θα διατηρούν και στο μέλλον.
 Ο Γέρμας Καστοριάς.

Όλες οι προαναφερόμενες επιτεύξεις της υπόψη εφημερίδας αναγνωρίζονται κι ομολογούνται απ' τους αναγνώστες της. Το γεγονός αυτό ενισχύει το ενδιαφέρον των συντακτών της για τη διεύρυνση της θεματολογίας και βελτίωση της ύλης της και τονώνει τη θέληση της Διοίκησης και των μελών του Συλλόγου μας για την απρόσκοπτη συνέχιση της έκδοσης της.


Σημείωση. Έως τον Δεκέμβριο του 2014 δημιουργήθηκε ένα πολύτιμο Αρχείο της εφημερίδας “Ο Γέρμας”, έντυπο και ηλεκτρονικό, που συγκροτείται από 80 Φύλλα (: τεύχη) / από  900 σελίδες της !Ο άγιος Ιάκωβος ο εκ Καστορίας (+1520).
Παράσταση στον τίτλο  της εφημερίδας.

Ο Μακεδονομάχος Νικόλαος Τσιοτάκος,
Καπετάν - Γέρμας (+1907).
Παράσταση στον τίτλο της εφημερίδας.

Το 80ο φύλλο της εφημερίδας.
Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2014.