Παρασκευή, 5 Φεβρουαρίου 2016

Φορητές εικόνες και ιερά σκεύη ναών του Γέρμα Καστοριάς

Η Παναγία Οδηγήτρια (έτ. 1775),
η εφέστια εικόνα του Γέρμα.
(Σύνθεση Γ.Τ.Α.)
a)         Εικόνες δεσποτικές τέμπλου
1)         Χριστός ένθρονος-Παντοκράτωρ (διαστάσεις 0,8 χ 0,5 μ.), έτ. 1775.
2)         Παναγία παιδιοκρατούσα - Ρίζα Ιεσσαί (διαστάσεις 0,8 χ 0,5 μ.), έτ. 1775.
3)         Άγιος Γεώργιος έφιππος (διαστάσεις 0,8 χ 0,5 μ.), έτ. 1775.
4)         Άγιος Δημήτριος έφιππος (διαστάσεις 0,8 χ 0,5 μ.), έτ. 1775.
5)         Ιωάννης ο Πρόδρομος (διαστάσεις 0,8 χ 0,5 μ.), έτ. 1775.
6)         Άγιος Νικόλαος (διαστάσεις 0,8 χ 0,5 μ.), έτ. 1775.
7)         Άγιος Αθανάσιος (διαστάσεις 0,8 χ 0,5 μ.), έτ. 1775.
8)         Άγιος Βασίλειος (διαστάσεις 0,8 χ 0,5 μ.), έτ. 1908
9)         Αγία Τριάδα (διαστάσεις 0,8 χ 0,5 μ.), 18ος αιών (;)
10)      Προφήτης Ηλίας (διαστάσεις 0,8 χ 0,5 μ.), 18ος αιών (;)

b)         Εικόνες σε ύφασμα (πανί).
1)          Ευαγγελιστής Ιωάννης     (Σε ύφασμα σχήματος οβάλ). 18ος αιών (;)
2)          Ευαγγελιστής Ματθαίος (Σε ύφασμα σχήματος οβάλ). 18ος αιών (;)
3)          Ευαγγελιστής Λουκάς      (Σε ύφασμα σχήματος οβάλ). 18ος αιών (;)
4)          Ευαγγελιστής Μάρκος     (Σε ύφασμα σχήματος οβάλ). 18ος αιών (;)
5)          Προφήτης Σολομών          (Σε ύφασμα σχήματος οβάλ). 18ος αιών (;)
6)          Προφήτης Δαυίδ                (Σε ύφασμα σχήματος οβάλ). 18ος αιών (;)

Ξυλόγλυπτη παράσταση του Άι-Γιώργη
σε τέμπλο του Γέρμα, έτ. 1775.
(Επεξεργασία Γ.Τ.Α.)
c)         Εικόνες μικρές, στην ανώτερη ζώνη του τέμπλου (Δωδεκάορτο).
1)         Ο Εσταυρωμένος Χριστός, η Παναγία και τρεις άγιοι (διαστ. 25 χ 23 εκατ). Οι περισσότερες αυτής της ομάδας χρονολογούνται στο έτος 1775.
2)         Ιεράρχες και άγιοι  -«-
3)         Ανάληψη                    -«-
4)         Βάπτιση                      -«-
5)         Υπαπαντή                   -«-
6)         Σταύρωση                  -«-
7)         Κυριακή του Παραλύτου                -«-
8)         Ο Νιπτήρ                    -«-
9)         Κυριακή των Βαΐων           -«-
10)      Μυστικός Δείπνος  -«-
11)      Έγερση Λαζάρου     -«-
12)      Περιτομή χριστού   -«-
13)      Πεντηκοστή               -«-
14)      Κυριακή των Μυροφόρων             -«-
15)      Κυριακή του Θωμά                                            -«-
16)      Κυριακή της Σαμαρείτιδος             -«-
17)      Η Ά Οικουμενική Σύνοδος               -«-
18)      Ο Χριστός στο ναό 12ετής               -«-
19)      Η Ανάληψη                                            -«-
20)      Ο Χριστός, η Παναγία, ο Πρόδρομος και Άγιοι      -«-
21)      Οι Σαράντα μάρτυρες                      -«-
22)      Η Παναγία και ο Χριστός -«-
23)      Η Ανάσταση του Χριστού                -«-
24)      Τρεις προφήτες και ο άγιος Χριστόφορος               -«-
25)      Ο Άγιος Γεώργιος                -«-
 Παναγία, η "των Πάντων Χαρά",
έχουσα στην μητρική αγκάλη της τον Γέρμα.
26)      Εικόνα Δυτικότροπη. Σιντριβάνι και ολόγυρα στρατιώτες και πολίτες (τεμάχιο μεγαλύτερης εικόνας;)    -«-
27)      Άγιος Ελευθέριος               -«-
28)      Οι άγιοι Κωνσταντίνος και Ελένη.(ημικατεστραμμένη)    -«-
29)      Η Παναγία με τον Χριστό (στο δεξιό εικονοστάσι).
30)      Ο άγιος Γεώργιος (στο αριστερό εικονοστάσι).
31)      Ο Ευαγγελισμός                 -«-
32)      Η Ανάσταση του Χριστού                -«-
33)      Ο Χριστός ένθρονος (στον Δεσποτικό θρόνο).
34)      Η Βάπτιση. Βρίσκεται στην Πρόθεση         -«-
35)      Ο Νυμφίος                                            -«-
36)   Οι άγιοι Διονύσιος και Νικάνορας                18ος αιών (;)
37)   Ο άγιος Μηνάς           18ος αιών (;)
38)      Η Κοίμηση της Θεοτόκου                (50χ45).
39)      Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ     (20χ27).
40)   Η Αγία Τριάς (0,6 χ 0,45 μ.) 19ος αιών (;). Βρίσκεται στον Γυναικωνίτη.
41)   Η Αγία Τριάς (Η Στέψη της Παρθένου) Δυτικής τεχνοτροπίας. 19ος αιών.
42)   Οι Απόστολοι Πέτρος και Παύλος (0,8 Χ0.45 μ.).
43)   Προσκυνητάριο του Αγίου Τάφου Δωρεά Χατζη-Τριαντάφα (Ντιαφή;). Σε μουσαμά, έτ. 1859.

Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος.
Απεικόνιση σε Ευαγγέλιο
του Γέρμα, έτ. 1811.
d)        Λοιπές εικόνες (διπλοαναφερόμενες)
Η Παναγία Οδηγήτρια. Η εφέστια εικόνα του Γέρμα. Βρίσκεται στο νότιο προσκυνητάρι. Έτ. 1775.
Ο άγιος Γεώργιος, Η τιμώμενη εικόνα του ναού. Βρίσκεται στο βόρειο προσκυνητάρι. Έτ. 1775.
Ο Δεσπότης Χριστός ένθρονος. Βρίσκεται στο Δεσποτικό θρόνο. Έτ. 1775

e)             Εικόνες τέμπλου, από το ναό του Aylou Αθανασίου
1)         Ο Χριστός ευλόγων 17ος αιών {;)
2)         Ο άγιος Αθανάσιος 17ος αιών (;). Είναι ημικατεστραμμένη.
3)         Ο Ιωάννης ο Πρόδρομος (0,4 χ 0,75). 19ος αιών
4)         Οι άγιοι Διονύσιος και Νικάνωρ
5)         Ο Χριστός ευλόγων.
6)         Η Παναγία Οδηγήτρια.
7)         Ο άγιος Γεώργιος
8)         Ο άγιος Αθανάσιος.

f)       Εξαπτέρυγα
1)         Η Σταύρωση και η Ανάσταση του Κυρίου. 19ος αιών (;) (αργυρό υπέροχης τέχνης).
2)         Η Κοίμηση της Θεοτόκου και ο χριστός. (αργυρό υπέροχης τέχνης)
3)         Ο Χριστός ένθρονος και ο Άγιος Γεώργιος. (αργυρό υπέροχης τέχνης)΄.

Ο Χριστός στο Άγιο Ποτήριο. Ξυλόγλυπτη
παράσταση στον ενοριακό ναό του Γέρμα.
18ος αιών.
g)      Αργυρά ιερά σκεύη
1)         Ιερό Ποτήριο με κάλυμμα Έχει επιγραφή: «Το παρόν αφιερώθη εις τον καζά Καστοριάς εις χωρίον Λόνιτζα 1859»
2)         Δισκάριο με κάλυμμα.
3)         Ασημένιες καντήλες (οι παλιές).Βρίσκονται στο σκευοφυλάκιο.

h)      Άλλα ιερά αντικείμενα
1)         Επιτάφιος χρυσοκέντητος με μαργαριτάρια, ρωσικός.
2)         Ξυλόγλυπτος Σταυρός ευλογίας, με εικονίσεις Εικονίζονται η Σταύρωση και η Ανάσταση του Χριστού
3)         Ξυλόγλυπτος Σταυρός ευλογίας με απεικονίσεις Εικονίζεται ο Χριστός εντός του Αγίου Ποτηριού
4)         Αργυρόδετο Ευαγγέλιο. Έκδοση Βενετίας, έτ. 1811.
5)         φλάμπουρο με τη Βάπτιση 19ος αιών (;)

i)          Ξυλόγλυπτα
1)         Ξυλόγλυπτο τέμπλο. Έτ. 1775 (όπως περιγράφεται σε σχετική μελέτη του Γ. Τ. Αλεξίου)..
2)         Δεσποτικός θρόνος. Έτ. 1775.
3)         Προσκυνητάρι της Παναγίας 17ου αιώνα (;).
4)         Προσκυνητάρι αγίου Γεωργίου, πάτρωνα του ναού. Έτ. 1775.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παρουσιαζόμενη καταγραφή των ιερών εικόνων και αντικειμένων έγινε κατά το έτος 1983 (;) από τους: α) Ιερέαν π. Αθανάσιο Κατσιάπη, β) Ευάγγελον Παπαδημητρίου, δάσκαλον, γ) Γεώργιον Αλεξίου, δάσκαλον. Αντίγραφο του προκείμενου καταλόγου έχει κατατεθεί στην Ιερά Μητρόπολη Καστοριάς.

Ο Άρχων Μιχαήλ σε ναό
του Γέρμα, έτ. 1775.


Ο Δεσπότης Χριστός σε αργυρό εξαπτέρυγο.
18ος αιών;.


Η Γοργόνα. Ξυλόγλυπτη παράσταση
στον ενοριακό ναό του Γέρμα, έτ. 1775.
Βινιέτα σε Ευαγγέλιο του Γέρμα, έτ. 1811.