Τρίτη, 24 Μαρτίου 2015

Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου στο ναό του Αγίου Αθανασίου Γέρμα Καστοριάς (18ος αιών).

Η παρουσιαζόμενη παράσταση
του Ευαγγελισμού, έτ. 1762.
Η κεντρική αγιόθυρα που βρίσκεται στο τέμπλο του ναού Αγίου Αθανασίου Γέρμα Καστοριάς φέρει στην όψη της την παράσταση του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, που φιλοτεχνήθηκε το έτος 1762. Πιο συγκεκριμένα, στο αριστερό, ως προς τον θεατή, θυρόφυλλό της έχει εικονισμένο τον αρχάγγελο Γαβριήλ ν’ απευθύνει τον σχετικό χαιρετισμό προς την Παναγία, η οποία στέκεται όρθια απέναντί του στο δεξιό θυρόφυλλο και τον παρατηρεί με σεβασμό και προσοχή. Επάνω απ’ τα εν λόγω άγια Πρόσωπα είναι ζωγραφισμένες δύο εντυπωσιακές οικίες, και πιο πάνω, στην κορυφή της όλης σκηνής εικονίζονται σε προτομή και με ανοιχτά ειλητάρια στα χέρια τους οι Προφητάνακτες Δαβίδ και Σολομών.Η παλαιά αγιόθυρα του  ναού
 Αγίου Αθανασίου Γέρμα (17ος αιών)

Ο εξοχικός ναός του Αγίου Αθανασίου
Γέρμα Καστοριάς (17ος αιών).


Το χωριό "Ο Γέρμας" Καστοριάς.