Τετάρτη, 27 Ιανουαρίου 2016

Κατάλογος Λειτουργικών σκευών και παλαιτύπων λειτουργικών βιβλίων του ενοριακού ιερού ναού Αγίου Γεωργίου Γέρμα Καστοριάς.

Καταγραφή Βασιλείου Αθ. Στυλιάδη, Θεολόγου 
Σελίδα Ευαγγελίου έτ. 1811,
του ενοριακού ναού Γέρμα.
1)        Ιερά Σκεύη
·           Ιερόν Ποτήριον (έχει την επιγραφή +ΙΕΡΙΟ: ΙΨΑΝΟΥ CLTN 1833.
·           Λαβίδες πέντε (5).
·           Λόγχες δύο (2).
·           Αστερίσκοι δύο (2).
·           Αρτοφόριον κιβωτιόσχημο (διασ. 6,5Χ9 & 6,5Χ6). Έχει παραστάσεις έφιππων Αγίων και της Θεοτόκου, έτ. 1835.
·           Αρτοφόριον Αγίας Τράπεζας. Έχει παράσταση του Παλαιού των Ημερών σε μετάλλιο.
·           Κολυμβήθρα Αγιασμού.

2)                  Παλαίτυπα και νεότερα λειτουργικά βιβλία.
1)                  Θείον και Ιερόν Ευαγγέλιον, (διασ. 35,5Χ24,5), Δερματόδετο φέρον τον Σταυρό στο κέντρο και τους τέσσερις Ευαγγελιστές, 1791 Ενετίησιν.
2)                  Θείον και Ιερόν Ευαγγέλιον (Σλαϋικόν), (διασ. 32,5Χ25), Δερματόδετο φέρων το Σταυρό στο κέντρο και χρυσό περίγραμμα, 1857.
3)                  Θείον και Ιερόν Ευαγγέλιον, (διασ. 33,5Χ24,5), Εκδ. Ανέστη Κωνσταντινίδου. Στο εσώφυλλο φέρει το όνομα Αρ. Θ. Δημητρακόπουλος, 1904. Φέρει στο εξώφυλλο και στο οπισθόφυλλο παραστάσεις: Σταύρωσις, Ανάστασις, Προφήτες και Ευαγγελιστές.
4)                  Πεντηκοστάριον, (διασ. 31Χ21,5), Ενετίησιν 1761.
5)                  Πεντηκοστάριον, (διασ. 30Χ22), Άνευ τόπου και χρόνου, λείπουν εσώφυλλο και πίνακας περιεχομένων.
Αργυρό κάλυμμα Ευαγγελίου έτ, 1811.
6)                  Πεντηκοστάριον Χαρμόσυνον, (διασ. 32,5Χ23), Εκδ. Ανέστη Κωνσταντινίδου, Αθήναι 1902.
7)                  Πεντηκοστάριον, (διασ. 33,5Χ24), Εκδ. Ανέστη Κωνσταντινίδου.
8)                  Η Θεία Λειτουργία, (διασ. 21,5Χ14), Τυπογραφείο Γ. Καρυοφύλλη, Αθήναι 1875.
9)                  Η Θεία Λειτουργία, (διασ. 25Χ17,5), Εκδ. Μ. Σαλίβερος, Αθήναι 1924.
10)               Μηναίον του Νοεμβρίου, (διασ. 24Χ16), Εκδ. Μ. Σαλίβερος, Αθήναι 1904.
11)               Μηναίον του Δεκεμβρίου, (διασ. 24Χ16), Στο εξώφυλλο φέρει την επιγραφή: Δώρον Μιχ. Κωνσταντινίδου 1909.
12)               Μηναίον του Μαρτίου, (διασ. 24Χ16), Εκδ. Μ. Σαλίβερος, Αθήναι 1904.
13)               Μηναίον του Ιουνίου, (διασ. 24Χ16), Εκδ. Μ. Σαλίβερος, Αθήναι 1904.
14)               Μηναίον του Αυγούστου, (διασ. 24Χ16), Εκδ. Μ. Σαλίβερος, Αθήναι 1904.
(ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1η. Τα παραπάνω βιβλία (α/α 1-14).βρίσκονται στην Βιβλιοθήκη του Γραφείου του Ι. Ν. Αγίου Γεωργίου Γέρμα).

15) Βιβλίο περιέχον: Ψαλτήριον, Παρακλητικήν, Μηναία Ενιαυτού, (διασ. 32,5Χ23), Δερματόδετο, λείπουν εσώφυλλο και πίνακας περιεχομένων, άνευ τόπου και χρόνου.
16) Βιβλίο περιέχων: Ακολουθία του Όρθρου, η Θεία Λειτουργία του Χρυσοστόμου, η Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, Ακολουθία του Αγίου Βαπτίσματος, Ευχολόγιον, Αποστολοευαγγέλια του όλου Ενιαυτού, (διασ. 25Χ17,5), Δερματόδετο, λείπουν εσώφυλλο και πίνακας περιεχομένων, άνευ τόπου και χρόνου.
Ο ενοριακός ναός Αγίου Γεωργίου Γέρμα, έτ. 1882
17) Μηναίον του Ιανουαρίου, (διασ. 31,5Χ22), Ενετίησιν 1775.
18) Μηναίον του Σεπτεμβρίου, (διασ. 32,5Χ22,5), ______ 1775;.
19) Μηναίον του Οκτωβρίου, (διασ. 31,5Χ22,5), Ενετίησιν 1771.
20) Παρακλητική, (διασ. 33,5Χ24), Ενετίησιν 1871.
21) Ευχολόγιον το Μέγα, (διασ. 22,5Χ15), Βενετία 1850.
22) Θεοτοκάριον, (διασ. 28,5Χ20), λείπουν εσώφυλλο και πίνακας περιεχομένων, Άνευ τόπου και χρόνου.
23) Μηναίον του Απριλίου, (διασ. 24Χ16), Εκδ. Μ. Σαλίβερος, Αθήναι 1904. 24) Μηναίον του Ιανουαρίου, (διασ. 33,5Χ25), Εκδ. Ιω. Νικολαΐδου, Αθήναι 1905.
25) Μηναίον του Μαΐου, (διασ. 33,5Χ25), Εκδ. Ιω. Νικολαΐδου, Αθήναι 1905. 26) Μηναίον του Αυγούστου, (διασ. 33,5Χ25), Εκδ. Ιω. Νικολαΐδου, Αθήναι 1905.
27) Μηναίον του Νοεμβρίου, (διασ. 31,5Χ22), Ενετίησιν 1773.
28) Μηναίον του Δεκεμβρίου, (διασ. 32Χ22,5), Λείπουν εσώφυλλο και πίνακας περιεχομένων, Άνευ τόπου και χρόνου.
Ο θεμέλιος λίθος του προϋπάρχοντος ενοριακού
ναού του  Γέρμα, με τη χρονολογία 1761.
29) Τριώδιον Ψυχοφελέστατον, (διασ. 29,5Χ21,5), Ενετίησιν 1820.
30) Μηναίον του Μαρτίου, (διασ. 32Χ23), Τυπογρ. Ανδρ. Κορομηλά, Κων/πολει 1843.
31) Μηναίον του Οκτωβρίου, (διασ. 32Χ23), Ελλ. Τυπογρ. Αγ. Γεωργίου, Βενετία 1873.
32) Μηναίον του Σεπτεμβρίου, (διασ. 33Χ24), Εκδ. Ιω. Νικολαΐδου, Αθήναι 1905.
33) Μηναίον του Οκτωβρίου, (διασ. 33Χ24), Εκδ. Ιω. Νικολαΐδου, Αθήναι 1905.
34) Μηναίον του Νοεμβρίου, (διασ. 33Χ24), Εκδ. Ιω. Νικολαΐδου, Αθήναι 1905.
35) Μηναίον του Δεκεμβρίου, (διασ. 33Χ24), Εκδ. Ιω. Νικολαΐδου, Αθήναι 1905.
36) Μηναίον του Φεβρουαρίου, (διασ. 33Χ24), Εκδ. Ιω. Νικολαΐδου, Αθήναι 1905.
37) Μηναίον του Μαρτίου, (διασ. 33Χ24), Εκδ. Ιω. Νικολαΐδου, Αθήναι 1905. 38) Μηναίον του Ιουνίου, (διασ. 33Χ24), Εκδ. Ιω. Νικολαΐδου, Αθήναι 1905. 39) Μηναίον του Ιουλίου, (διασ. 33Χ24), Εκδ. Ιω. Νικολαΐδου, Αθήναι 1905. 40) Ωρολόγιον το Μέγα, (διασ. 23Χ16), Άνευ τόπου και χρόνου. Λείπουν εσώφυλλο και πίνακας περιεχομένων.
41) Η Αγία και Μεγάλη Εβδομάς, (διασ. 24Χ17), Άνευ τόπου και χρόνου. Λείπουν εσώφυλλο και πίνακας περιεχομένων.
Το ιστορικό χωριό Ο Γέρμας Καστοριάς.
42) Η Θεία Λειτουργία, (διασ. 24Χ16,5), Εκδ. Μ. Σαλίβερος, Αθήναι.
43) Απόστολος, (διασ. 25Χ16,5), Άνευ τόπου και χρόνου. Λείπουν εσώφυλλο και πίνακας περιεχομένων.
44) Τριώδιον, (διασ. 35Χ25), Εκδ. Μ. Σαλίβερος.
45) Τριώδιον, (διασ. 34,5Χ24), Εκδ. Μ. Σαλίβερος.
46) Πεντηκοστάριον, (διασ. 34,5Χ24), Εκδ. Μ. Σαλίβερος.
47) Τυπικόν, (διασ. 24,5Χ17), Εκδ. Μ. Σαλίβερος.
48) Πεντηκοστάριον, (διασ. 34,5Χ24), Εκδ. Μ. Σαλίβερος.
49) Απόστολος (διασ. 24Χ17,5), Εκδ. Μ. Σαλίβερος.
50) Η Αγία και Μεγάλη Εβδομάς, (διασ. 24,5Χ17,5), ­­­­___ 1953.
(ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2η. Τα παραπάνω βιβλία (α/α 15-50) βρίσκονται στην Βιβλιοθήκη του Ιερού Βήματος του Ιερού ναού Αγίου Γεωργίου Γέρμα Καστοριάς).

Η Παναγία Οδηγήτρια,
η εφέστια εικόνα του Γέρμα, έτ. 1775.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ. Ο παρών συμπληρωματικός Κατάλογος Λειτουργικών Σκευών και παλαιτύπων λειτουργικών Βιβλίων και νεωτέρων συντάχθηκε από τον κ. Βασίλειο Αθαν. Στυλιάδη, θεολόγο, ως συνέχεια και συμπλήρωμα του Καταλόγου Εικόνων και Ιερών Σκευών Ι. Ν. Αγίου Γεωργίου Γέρμα (1983). Αντίγραφό του κατετέθη στο Αρχείο της Ιεράς Μητροπόλεως Καστορίας και στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Γέρμα.

Γέρμας 12 Απριλίου 2015
Ο Συντάξας
Βασίλειος Στυλιάδης

ΕΠΙΜΕΤΡΟ
Ιστορική Αναφορά του Γιώργου Τ. Αλεξίου.

Στον ενοριακό ναό τού Γέρμα, καθώς και  στο κοινοτικό Γραφείο και στο Δημοτικό Σχολείο του υπήρχαν και φυλάσσονταν μέχρι την 4η Φεβρουαρίου 1943 αρκετά παλαιά και πολύ σπουδαία χειρόγραφα, όπως Κατάστιχα / Ληξιαρχικά βιβλία γεννήσεων, βαπτίσεων, γάμων, αποβιώσεων κ.λ.π. κατοίκων του χωριού, καθώς και άλλες σημαντικές καταγραφές ποικίλου περιεχομένου και μεγάλης ιστορικής σημασίας. Δυστυχώς, κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία ενέσκηψε στον Γέρμα ως λαίλαπα ο μικρόνους και φανατικός καπετάν “Αρριανός” (: Αριστοτέλης Χοτούρας απ’ τη Λευκοθέα Βοΐου) με μια μικρή ομάδα ερυθρών ανταρτών, κήρυξε την κόκκινη επανάσταση, συγκέντρωσε στην πλατεία όλα τα προαναφερόμενα χειρόγραφα κι έντυπα και τα έκαψε (!) ενώπιον όλων των κατοίκων του. Κανείς απ’ τους παρευρισκόμενους Γερμανιώτες δεν τόλμησε να διαμαρτυρηθεί, διότι εάν το έπραττε θα χαρακτηριζόταν αυτομάτως «εχθρός του λαού» (sic) και θα εκτελείτο επί τόπου “προς γνώσιν και συμμόρφωσιν” των υπολοίπων συγχωριανών του.

Σελίδα Λειτουργικού βιβλίου του Γέρμα

Επιτάφιος (;) Σταυρός.
Βρέθηκε στο παλαιό Κοιμητήριο του χωριού.