Παρασκευή, 4 Δεκεμβρίου 2015

Διάλογος μεταξύ δύο γυναικών του Γέρμα της παλαιάς εποχής

Ο Γέρμας Καστοριάς
(Καταγραφή του αείμνηστου Γυμνασιάρχου Χρίστου Γεωργίου)

Ου θκόζ μ ου πατέρας δέν νι σαν dou(v) θκός, που ξουδέβ όσα βγάν (= ο δικός μου ο πατέρας δεν είναι σαν το δικό σου, που ξοδεύει όσα κερδίζει).
Μαύρη κούνα ς, του(ν) θκό μ τουν bατέρα θα κατηγουρήης ισύ, που… ή : b δεν έεις μάτχ'α, να τουν (γ)ιδείς (=ταλαίπωρη, τον δικό μου τον πατέρα θα κατηγορήσεις εσύ, που δεν έχεις μάτια να τον ιδείς).
—Σι τί, μου, ο Θκός ς είνι καλύτιρους που τουν θκό μ; Σώπα, σώπα, να μη σ' αρχίσου κι.... (=Σε τί, μωρή, ο δικός σου είναι καλύτερος από το δικό μου; Σώπα, σώπα, να μη σε αρχίσω και...)


(Από το βιβλίο του, Το Γλωσσικό Ιδίωμα Γέρμα Καστοριάς, εκδ. Ε.Μ.Σ., Θεσσαλονίκη 1962, σελ. 380)